Menu Zavřeno

Vždy ve střehu!

Žáci výtvarné výchovy a výtvarného oboru fotografují rozmary podzimu v zadáních: Cesta je cíl, V louži, Otisk, Stopa, Šlépěj a Do korun stromů…