Menu Zavřeno

Ekologická olympiáda – krajské kolo (6. a 7. 10. 2021, Spálené Poříčí)

Letošní soutěž byla zaměřená na velmi důležité téma Obnova krajiny. Tříčlenné družstvo, které bylo složeno ze studentů sexty: Martin Urban, Lucka Motlíková a Lukáš Bartásek obsadilo 7. místo. Během dvou soutěžních dnů studenti absolvovali několik testů s ekologickou tématikou a problematikou krajinné ekologie a také několik terénních úkolů a poznávaček na naučné stezce v okolí Spáleného Poříčí (poznávání rostlin, hub, nerostů, druhů dřeva, ptačích lebek, zobáků, peří atd.) Všichni tři soutěžící, kteří se krajského kola prezenční formou zúčastnili poprvé, si vedli velmi dobře. Součástí programu také byly dvě přednášky o udržení vody v krajině od Ing. Kláry Salzmann a Ing. Pavla Čížka.  

Mgr. Jana Koudelová