Menu Zavřeno

Informace o plošném testování 22. 11. 2021

V pondělí 22. 11. 2021 proběhne na celé škole (gymnázium i SOŠ) plošné testování žáků antigenními testy na základě rozhodnutí MŠMT a MZ. Testováni budou jen žáci neočkovaní a ti, u kterých proběhla od nákazy covid-19 lhůta delší než 180 dní. Žádáme žáky, aby na základě tohoto testování předložili třídnímu učiteli doklad o očkování nebo prodělané nemoci.