Menu Zavřeno

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ) jaro 2022

Milí zájemci o studium,

v březnu 2022 pro vás zahajujeme přípravné kurzy k JPZ z českého jazyka a matematiky pro všechny studijní obory naší školy. Přípravné kurzy na gymnáziu budou probíhat v pracovních dnech v odpoledních hodinách, na SOŠ pak vždy v sobotu.

Naše přípravné kurzy jsou určeny k ověření a upevnění znalostí uchazečů o studium. Na kurzech se žáci seznámí s prostředím školy, kde budou vykonávat JPZ, s pracovními testovacími sešity včetně modelových úloh, s jednotlivými vyučujícími, kteří s vámi budou pracovat a budou vám v řešení úkolů nápomocni. Ti budou také připraveni zodpovídat vaše dotazy.

Informace o termínech a náplních jednotlivých kurzů najdete v přílohách. 

Ke kurzům se můžete přihlásit nejpozději do 15. 3. 2022 buď vyplněním elektronického formuláře (Přihláška k přijímacímu kurzu), nebo vyplněním a odesláním přihlášky, kterou najdete v příloze, na adresu info@gsplasy.cz. Kurzy na SOŠ jsou již z důvodu kapacity vyčerpané a není tak možné se k nim přihlásit.

Přijďte, těšíme se na vás… vždyť štěstí přeje připraveným!

 

Informace o přípravných kurzech – gymnázium čtyřleté

Informace o přípravných kurzech – gymnázium osmileté

Informace o přípravných kurzech SOŠ

Přihláška k přípravnému kurzu – gymnázium