Menu Zavřeno

Přípravné kurzy k JPZ – jaro 2023

Zájemcům o studium na všech oborech naší školy nabízíme v měsících březnu a dubnu 2023 přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Na kurzech se žáci seznámí s prostředím školy, kde budou vykonávat JPZ, s pracovními testovacími sešity včetně modelových úloh, s jednotlivými vyučujícími, kteří s nimi budou pracovat a budou nápomocni v řešení úkolů. Ti budou také připraveni zodpovídat dotazy.

V přiložených dokumentech najdete informace o jednotlivých kurzech – Gymnázium – SOŠ, termínech konání kurzů na obou školách a o náplních jednotlivých kurzů. Podrobné instrukce ohledně způsobu přihlašování k těmto kurzům a přihlášky pro elektronické přihlašování budou zveřejněny na webu školy v týdnu od 23. 1. 2023. Od tohoto dne bude spuštěno i elektronické přihlašování.

 

Případné dotazy směřujte na zástupce ředitelky školy:

Mgr. Petra Poláková – pro Gymnázium – polakova@gsplasy.cz

Mgr. Marek Tramba – pro Střední odbornou školu –  tramba@gsplasy.cz

 

Přijďte, těšíme se na vás…vždyť štěstí přeje připraveným.

Informace o přípravných kurzech – gymnázium osmileté (PDF)

Informace o přípravných kurzech – gymnázium čtyřleté (PDF)

Informace o přípravných kurzech SOŠ (PDF)