Menu Zavřeno

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám – jaro 2023

Milí zájemci o studium,

v březnu 2023 pro vás zahajujeme přípravné kurzy k JPZ z českého jazyka a matematiky pro všechny studijní obory naší školy. Přípravné kurzy na gymnáziu budou probíhat v pracovních dnech v odpoledních hodinách, na SOŠ pak vždy v sobotu.

Naše přípravné kurzy jsou určeny k ověření a upevnění znalostí uchazečů o studium. Na kurzech se žáci seznámí s prostředím školy, kde budou vykonávat JPZ, s pracovními testovacími sešity včetně modelových úloh, s jednotlivými vyučujícími, kteří s vámi budou pracovat a budou vám v řešení úkolů nápomocni. Ti budou také připraveni zodpovídat vaše dotazy.

Informace o termínech a náplních jednotlivých kurzů najdete v přílohách.

Z organizačních důvodů bude maximální možný počet účastníků kurzů omezen takto:

  • gymnázium osmileté – 30 účastníků;
  • gymnázium čtyřleté – 30 účastníků;
  • SOŠ – 60 účastníků.

Ke kurzům se můžete přihlásit nejpozději do 28. 2. 2023 vyplněním elektronického formuláře (Přihláška k přípravnému kurzu), odkaz najdete na konci této zprávy. Vyplněním formuláře jste automaticky přihlášeni k vybranému kurzu, další samostatné potvrzení již neodesíláme. Na začátku března obdržíte, na v přihlášce uvedený e-mail, bližší organizační informace ke konání kurzu.

Přijďte, těšíme se na vás… vždyť štěstí přeje připraveným!