Menu Zavřeno

Výsledky příjímacích zkoušek pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, milí zájemci o studium na naší škole,
sděluji pár informací k výsledku přijímacích zkoušek.

Žák byl přijat

  • Žáci, kteří byli přijati a rozhodli se, že nenastoupí ke studiu na naši školu, tuto informaci neprodleně sdělí mailem na adresu info@gsplasy.cz nebo telefonicky na tel. číslo 373 32 21 15. Uvolní se tak místo dalšímu uchazeči.
  • Přijatí žáci potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole předáním zápisového lístku do 16.5.2023. Zápisový lístek, podepsaný žákem i jeho zákonným zástupcem, odevzdejte v sekretariátu školy osobně nebo zašlete poštou na adresu sekretariátu GaSOŠ, Školní 280, 331 01 Plasy. Paní Petra Vršecká Vám následně potvrdí přijetí zápisového lístku mailem.

Žák nebyl přijat

  • Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče osobně vyzvednout v sekretariátu školy GaSOŠ Plasy, Školní, 280, 331 01 Plasy dne 2. května a 3. května 2023 od 08:00–17:00 h. Současně bude možné podat ihned při jeho převzetí odvolání proti nepřijetí
    ke studiu.
  • Nevyzvednutá rozhodnutí pak škola následně odešle na adresu zákonného zástupce do vlastních rukou poštou. Po jeho převzetí je možné podat do 3 pracovních dnů odvolání. Odvolání se podává na adresu Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy, Školní 280, 331 01
    Plasy.

Ubytování na domově mládeže

  • Pokud má přijatý žák zájem o ubytování na domově mládeže, zašle vytištěnou a podepsanou přihlášku k ubytování rovnou se zápisovým lístkem do 16.5.2023.
  • Přihlášku k ubytování najdete na naší webové stránce www.gsplasy.cz/domov mládeže/dokumenty/přihláška k ubytování na školní rok 2023-2024

Plasy 28. 4. 2023

Mgr. Markéta Lorenzová

ředitelka školy

8G – gymnázium osmileté (.pdf)

4G – gymnázium čtyřleté (.pdf)

OA – obchodní akademie (.pdf)

AG – agropodnikání (.pdf)

V – veterinářství (.pdf)

Odvolání-proti-nepřijetí-formulář (.docx)