Menu Zavřeno

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám (JPZ) jaro 2024

Milí zájemci o studium,

v březnu 2024 pro vás zahajujeme přípravné kurzy k JPZ z českého jazyka a matematiky pro všechny studijní obory naší školy. Přípravné kurzy na gymnáziu budou probíhat v pracovních dnech v odpoledních hodinách, na SOŠ pak vždy v sobotu.

Naše přípravné kurzy jsou určeny k ověření a upevnění znalostí uchazečů o studium. Na kurzech se žáci seznámí s prostředím školy, kde budou moci vykonávat JPZ, s pracovními testovacími sešity včetně modelových úloh, s jednotlivými vyučujícími, kteří s vámi budou pracovat a budou vám v řešení úkolů nápomocni. Ti budou také připraveni zodpovídat vaše dotazy.

Informace o termínech a náplních jednotlivých kurzů najdete v přílohách.

Ke kurzům se můžete přihlásit od 22. 1. 2024 do 28. 2. 2024 vyplněním elektronického formuláře zde: Přihláška k přípravnému kurzu.

Maximální kapacita jednotlivých kurzů je:
•     gymnázium čtyřleté – 30 zájemců
•     gymnázium osmileté – 30 zájemců
•     SOŠ – 60 zájemců.
Po vyčerpání kapacity jednotlivých kurzů se již v dotazníku na daný kurz nepůjde přihlásit.

Vyplněním formuláře bude zájemce automaticky přihlášen k přípravným kurzům, formulář nepotvrzuje přijetí. Přihlášení zájemci obdrží bližší informace k organizaci přípravných kurzů týden před jejich zahájením.

Informace o přípravných kurzech – gymnázium osmileté (PDF)

Informace o přípravných kurzech – gymnázium čtyřleté (PDF)

Informace o přípravných kurzech SOŠ (PDF)