Menu Zavřeno

Mladý zemědělec v Plasích

19. března se do Plas sjelo 48 účastníků soutěže Mladý zemědělec. Za krásného počasí žáci ZŠ absolvovali test, který prověřil jejich teoretické znalosti, a pak se utkali v praktické části, která se skládala ze šesti úkolů – slalom kolečkem, odhad hmotnosti, zručnost, určování semen rostlin a určování předmětů. V rámci soutěže škola připravila i aktivity pro plaskou mateřskou a základní školu. Nejen díky počasí, ale i díky nasazení jednotlivých soutěžících a vydatné pomoci našich žáků se akce opravdu vydařila. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a sponzorům, že nám na její realizaci přispěli!