Menu Zavřeno

Pamětní list od Českého svazu chovatelů

U příležitosti 60. výročí založení své organizace udělil Český svaz chovatelů z.s. – Základní organizace Kralovice naší škole „pamětní list“ za dlouholetou spolupráci. Naše škola v rámci praxí oboru veterinářství pomáhá především při přípravě a pořádání výstav drobných hospodářských zvířat.