Menu Zavřeno

Vedení školy blahopřeje

Blahopřejeme všem žákům školy k jejich pěkným studijním výsledkům v prvním pololetí školního roku 2018/2019. Jako pedagogický svátek uvádíme situaci v PRIMĚ, kde ze 34 žáků třídy prospělo 30 s vyznamenáním.
Ředitelská pochvala byla udělena: Marku Veselému, Lucii Tiché a Michaele Symonové.
Mgr. Markéta Lorenzová
ředitelka školy

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána