Menu Zavřeno

Výsledky přijímacího řízení

V příloze tohoto článku jsou seznamy s pořadím uchazečů s vyznačením přijatých a nepřijatých uchazečů do jednotlivých oborů.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka školy doručí doporučeným dopisem rozhodnutí o nepřijetí.

Jelikož někteří přijatí uchazeči mohou nastoupit na jinou zvolenou školu, je vhodné, aby nepřijatí uchazeči podali odvolání proti svému nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Zápisové lístky osobně doručte nebo zašlete poštou na adresu paní Eva Černá, Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, 33101 Plasy.

Ing. Miloslav Ouda

Osmileté gymnázium

Čtyřleté gymnázium

Agropodnikání

Obchodní akademie

Veterinářství