Menu Zavřeno

Geologický kurz

Studenti kvinty a 1. ročníku čtyřletého gymnázia absolvovali geologický kurz, který proběhl v termínu 30. září – 4. října 2019. Pozvání přijal odborník v oboru prof. RNDr. Michal Mergl, CSc. Studenti měli možnost kromě odborných přednášek navštívit i několik významných geologických lokalit v terénu během dvou denních exkurzí. I když počasí nebylo moc příznivé, viděli spoustu zajímavých míst v blízkém okolí Plas i dále v oblasti Barrandienu.

V průběhu prvního dne navštívili zajímavé lokality okresu Plzeň-sever. Nejprve si prohlédli Hromnické jezírko s proterozoickými kyzovými vitriolovými břidlicemi. Následovala zastávka u největšího středoevropského kaolinového lomu mezi Kaznějovem a Mrtníkem. Třetí lokalitou byla Kozelka, ukázka stolové hory třetihorního lávového příkrovu s výlevnou horninou trachybazaltem. V Rabštejně nad Střelou se kromě příjemné vyhlídkové trasy seznámili s metamorfovanými proterozoickými fylitickými břidlicemi. A posledním zastavením bylo skalní město „U lomu“ nedaleko Žihle s ukázkou viklanů z hrubozrnné biotitické žuly z přelomu starohor a prvohor.

Následující den proběhla exkurze na Berounsku a Jinecku. Jako první studenti navštívili ordovické sedimentární železné rudy u bývalého dolu Veronika v Kařízku. Další zastávka byla na Ostrém vrchu u obce Felbabka, kde měli možnost nalézt zkameněliny trilobitů jineckého kambria. Třetí zastávkou byl Klonk u Suchomast, kde se nachází významný mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem. Nakonec studenti navštívili okolí Koněprus s devonskými vápenci – vrch Zlatý kůň a Houbův lom.

Mgr. Jindřiška Adámková

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána