Menu Zavřeno

Organizace výuky do konce října 2020

Žákům primy, sekundy, tercie a kvarty tedy nižšího gymnázia pokračuje prezenční studium stejným způsobem jako nyní, jen je prodlouženo až do 23. 10. 2020. Žáci pracují podle svého rozvrhu.

Ostatním starším žákům (jak gymnázia, tak SOŠ) probíhá distanční výuka též až do 23. 10. 2020. Žáci pracují podle svého rozvrhu.

Žákům, kteří jsou ubytovaní na internátu, bude za měsíc říjen krácen poplatek za ubytování.

Individuální praxe v ZOO Plasy i v ZOO Plzeň se ruší.

Dne 26. a 27. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny dva volné dny bez výuky. 
 
28. 10. 2020 slavíme státní svátek a 29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.