Menu Zavřeno

Informace ubytovaným žákům v DM

Vážení rodiče, milí žáci,

na konci roku jsme všichni netrpělivě očekávali zprávy o uvolnění protiepidemických opatření a návratu žáků do škol.

Přesto, že se tak nestalo, o své peníze za ubytování nepřijdete. Poplatek za ubytování na měsíc leden, který jste v prosinci zaplatili, bude celý bezezbytku převeden na následující měsíc. Z toho důvodu nebylo provedeno inkaso platby na měsíc únor z Vašich účtů.

S ohledem na vzniklou situaci jsem rozhodla se zpětnou platností k 1. lednu 2021, že do doby, než nastoupíte do školy, nebudete za ubytování  ani v případě Vámi uložených věcí platit nic. Pokud jste sami provedli platbu i na měsíc únor, bude vzniklý nevyčerpaný rozdíl veden jako přeplatek.

V měsíci dubnu provedeme kontrolní vyúčtování plateb za 1. čtvrtletí, abyste získali  přehled o stavu Vašich plateb na následující období.

Přijaté opatření je poděkováním za Vaši důvěru a pravidelně zasílané platby.

 

S pozdravem

Mgr. Markéta Lorenzová

ředitelka školy