Menu Zavřeno

Organizace přijímacího řízení

Upozorňujeme uchazeče o studium na naší škole a jejich zákonné zástupce, že maily s pozvánkami k přijímacím zkouškám a bližšími informacemi k přijímacímu řízení byly odeslány ve středu 14. dubna 2021.

Pokud tyto maily do pátku 16. dubna 2021 neobdržíte, kontaktujte prosím info@gsplasy.cz.

Prosíme sledujte průběžně naše webové stránky, kde budeme zveřejňovat aktuální pokyny a informace o epidemiologických opatřeních k přijímacím zkouškám.

Mgr. Markéta Lorenzová

Organizace přijímacího řízení (PDF)

Možnost testování uchazečů na svých základních školách (PDF)

harmonogram JPZ (PDF)