Menu Zavřeno

Volba do školské rady

Vážení rodiče a plnoletí studenti,

ve středu 16. 6. 2021 proběhne volba do školské rady.  Volba bude probíhat od 8 do 17 hodin v obou budovách školy.
Ve školské radě GaSOŠ budou pracovat 2 zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci, funkční období je tříleté.

Právo volit má každý zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák sám (narozen dne 16.6.2003 a dříve).

Kandidaturu přijali:
Milan Janeček, Dis., Plasy, zákonný zástupce žáka kvarty gymnázia
Ing. Václav Koudele, Manětín, zákonný zástupce žákyně sekundy, žákyně tercie, žáka 1. ročníku gymnázia
Mgr. Vendula Kuchtová, Kovářov, zákonný zástupce žáka 1.ročníku veterinářství  SOŠ
Lucie Černá, Vochov, plnoletá žákyně 3.ročníku veterinářství SOŠ


Volba bohužel musí proběhnout osobně, hlasovací lístek obdržíte ve škole.

volby připravil přípravný výbor: Mgr. Lenka Boháčová, Mgr. Lucie Bulínová, Mgr. Jan Lavička, Mgr. Ivan Varga