Menu Zavřeno

Nové prostranství a výuková zahrada před školou v rámci projektu PROMĚNA PROSTRANSTVÍ PŘED BUDOVOU GYMNÁZIA VE VÝUKOVOU ZAHRADU

Rodiče často participují na vedlejších aktivitách školy a v případě potřeby – akce Gympl na cestách či Ekologické dny žáky nejen dovezou, ale i nabídnou pomoc, a proto jsme předpokládali, že při realizaci projektu proběhne i komunitní setkání, kdy rodiče, ale i zájemci z řad veřejnosti, se budou moci podrobně seznámit s projektem a nabídnout zapojení se do finální etapy projektu.

V rámci on line setkání se zástupci rodičů a poté po on line setkání s ostatními rodiči na třídních schůzkách, jsme opakovaně představovali projekt Proměna prostranství před budovou Gymnázia ve výukovou zahradu a plánovali společné setkání s rodiči a žáky včetně jejich zapojení do úprav prostranství formou komunitního setkání v květnu 2021.

K realizaci plánovaných aktivit bohužel nedošlo v plánovaném termínu a rozsahu, neboť komunitní setkání bylo nutno vzhledem k pandemické situaci odložit. Jen sporadicky jednotliví rodiče při pracích vypomohli, nejvíce se ale a s nadšením zapojili žáci nižšího i vyššího gymnázia. Veškeré vybavení, nástroje i prvky exteriéru jsou nakoupeny a připraveny sloužit. V září plánujeme slavnostní otevření a setkání s rodiči a představiteli města a kraje. Doufáme, že situace nám již toto komunitní setkání umožní.

Obracíme se na rodiče našich žáků – můžete-li ve svém volném čase přes prázdniny pomoci s údržbou prostranství před gymnáziem, ozvěte se prosím mailem nebo telefonicky na adresu školy, případně se obraťte na Mgr. Andreu Lecjaksovou.

 

Děkujeme…