Menu Zavřeno

Geologický kurz 2021

Letošní geologický kurz proběhl v termínu 14. – 17. září 2021 pro kvintu a 1. ročník. První den studenti absolvovali odbornou přednášku s odborníkem z oboru RNDr. Klárou Vočadlovou, Ph.D. Náplň přednášky byla zaměřena na horniny, zajímavé geologické fenomény Česka nebo přírodní katastrofy spojené s geologickým prostředím. Následující dva dny studenti strávili v terénu na exkurzích po zajímavých geologických lokalitách. První z nich začala lávovým třetihorním příkrovem na stolové hoře Kozelka u vsi Doubravice. Následovala návštěva Rabštejna nad Střelou s metamorfovanými fylitickými břidlicemi proterozoického stáří. Poté navštívili v okolí Žihle viklany z hrubozrnné biotitické žuly z přelomu starohor a prvohor a poslední zastávkou bylo hrazené Odlezelské jezero, jehož unikátní vznik je geologickou zajímavostí. Druhý den začala exkurze nedaleko Kaznějova u největšího středoevropského kaolinového lomu. Přejezd do nedaleké Nevřeně studentům odhalil rozdíl mezi povrchovou a hlubinnou těžbou kaolinu. Další geologická zastávka byla v Hromnicích u Červeného jezírka s kyzovou vitriolovou kamenečnou břidlicí proterozoického stáří. Ještě nás poté čekaly dvě zajímavé lokality, a to Ovčín u Radnic s unikátním brouskovým obzorem v uhelné sloji a Skryje s významným nalezištěm prvohorních zkamenělin Joachima Barranda. V pátek studenti prezentovali vybraná geologická témata, která interaktivní formou s ostatními procvičovali. Zároveň poznávali horniny a nerosty umístěné na geologické výstavce.

Mgr. Jindřiška Adámková