Menu Zavřeno

Výsledky přijímacích zkoušek na školní rok 2022/2023

Gymnázium

Gymnázium – osmiletý obor (PDF)

Gymnázium – čtyřletý obor (PDF)

Střední odborná škola

Obchodní akademie (PDF)

Agropodnikání (PDF)

Veterinářství (PDF)

 

Žák byl přijat

  • Žáci, kteří byli přijati a rozhodli se, že nenastoupí ke studiu na naši školu, tuto informaci neprodleně sdělí mailem na adresu info@gsplasy.cz nebo telefonicky na tel. číslo 373 32 21 15. Uvolní se tak místo dalšímu uchazeči.
  • Přijatí žáci potvrdí svůj úmysl studovat na naší škole předáním zápisového lístku do 16. 5. 2022. Zápisový lístek, podepsaný žákem i jeho zákonným zástupcem, odevzdejte v sekretariátu školy osobně nebo zašlete poštou na adresu GaSOŠ, Školní 280, 331 01 Plasy. Paní Černá Vám následně potvrdí přijetí zápisového lístku mailem.

Žák nebyl přijat

  • Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče osobně vyzvednout v sekretariátu školy GaSOŠ Plasy, Školní, 280, 331 01 Plasy dne 3. května a 4. května 2022 od 08:00–15:00 h. Současně bude možné podat ihned při jeho převzetí odvolání proti nepřijetí ke studiu.
  • Nevyzvednutá rozhodnutí pak škola následně odešle na adresu zákonného zástupce do vlastních rukou poštou. Po jeho převzetí je možné podat do 3 pracovních dnů odvolání. Odvolání se podává na adresu Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy.

Ubytování na domově mládeže

  • Pokud má přijatý žák zájem o ubytování na domově mládeže, zašle vytištěnou a podepsanou přihlášku k ubytování rovnou se zápisovým lístkem do 16. 5. 2022
  • Přihlášku k ubytování najdete na naší webové stránce www.gsplasy.cz/domov mládeže/dokumenty/přihláška k ubytování na školní rok 2022-2023