Menu Zavřeno

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 od 8.00 v kmenových učebnách tříd. Třídní učitelé seznámí žáky s průběhem a organizačními záležitostmi nového školního roku včetně aktuálně platného rozvrhu.

V pátek 2. 9. 2022 proběhne výuka dle platného rozvrhu. V tento den v odpoledních hodinách proběhnou třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce prvních ročníků.

Vzhledem k nedokončené etapě rekonstrukce ulice Stará cesta bude ve dnech 1. a 2. září omezen vjezd automobilové dopravy do lokality škol. Z důvodu bezpečnosti bude tato komunikace od křižovatky s ulicí U Václava 1.9.2022 v době od 7.00h do 10.00h  a 2.9.2022 v době od 7.00h do 14.00h sloužit pouze pro pěší provoz.