Menu Zavřeno

Mgr. Markéta Lorenzová – ředitelka školy, převzala nejvyšší ocenění z rukou ministra školství

Dne 25. srpna 2022 převzala v Praze ve Valdštejnské zahradě z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy, paní Mgr. Markéta Lorenzová, nejvyšší resortní ocenění – stříbrnou medaili 1.stupně. Medaile MŠMT jsou předávány osobnostem pedagogiky za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, za dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství.  

Dnes jsme se sešli na tomto slavnostním shromáždění, abychom vám nejvyšším resortním oceněním poděkovali za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou či uměleckou práci anebo dlouhodobé vynikající působení v resortu školství. To, že jste dnes tady, vás řadí mezi nejlepší z nejlepších. Mezi ty, kteří pomáhají zkvalitnit české školství, dokážou posouvat své žáky a studenty vpřed a jsou vzorem pro ostatní. Máte můj upřímný obdiv a respekt a je mi ctí být mezi vámi,“ uvedl během slavnostního aktu ministr Balaš

Mgr. Markéta Lorenzová působí ve školství v Plzeňském kraji 41 let, z toho 20 let ve funkci ředitelky naší školy a významně se zasloužila o její rozvoj. Dlouhodobě všestranně podporuje rozvoj profesních kvalit pedagogického sboru, podporuje inovativní přístupy k výuce a současně klade důraz na podporu prostředí malé školy s individuálním a přátelským přístupem nejen k žákům, ale i k pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Rovněž má velkou zásluhu na množství projektů, které škola realizovala a realizuje. Má naše upřímné poděkování a blahopřání…

Pracovníci školy.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána