Menu Zavřeno

Naši studenti obdivovali krásy Normandie

Třetí týden v září se část našeho gymnázia vydala na poznávací exkurzi do jednoho z nejzná-mějších regionů Francie – do Normandie. Pod vedením našich skvělých profesorů Mgr. M. Cejthamrové, Mgr. V. Jíchy, Mgr. V. Votíkové a v doprovodu průvodkyně Soni jsme první den navštívili velkolepou raně gotickou katedrálu v Chartres. Následujícího dopoledne se naše skupina kochala překrásným světoznámým ostrůvkem Mont-Saint-Michel s klášterem La Meveille. K večeru jsme se prošli po Caen – sídelním městě Viléma Dobyvatele.  

Třetího dne nás čekal malebný skalnatý výběžek Pointe du Hoc, jenž sehrál významnou roli při vylodění spojeneckých vojsk v červnu 1944. Poté jsme navštívili americký vojenský hřbitov, pitoreskní pobřežní městečko Arromanches s pozůstatky umělého přístavu Mulberry a navečer nás program zavedl do přímořského letoviska Etretat s překrásnými a velkolepými bílými útesy. Již za tmy nás autobus odvezl na ubytování do historického města Rouen – hlavního města regionu Normandie. Tam jsme si v pozdějších hodinách prohlédli mimo jiné majestátní katedrálu Notre Dame nebo místo, kde byla upálena Johanka z Arku. 

Poslední den na nás čekalo hlavní město Francie a nejnavštěvovanější město vůbec – Paříž. Ráno jsme navštívili Eiffelovu věž a vystoupali až do jejího druhého patra. Pak následovala prohlídka několika dalších famózních památek jako jsou katedrála Notre Dame nebo bazilika Sacré-Couer. Exkurzi jsme zakončili romantickou plavbou po řece Seině, jenž nám nabídla velkolepý pohled na noční dominanty Paříže v záři reflektorů. 

I přes velký počet studentů byly ztráty nulové a profesoři i průvodkyně zvládli organizaci celého výletu bravurně. Žákům se exkurze velice líbila a se zážitky jsou maximálně spokojeni. Všichni zúčastnění si tak zájezd velmi užili za skvělé pohodové atmosféry.  

Václav Klíma

student septimy

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána