Menu Zavřeno

Poznávací pobyt v Chorvatsku 

Ve dnech 11. – 16. 9. 2022 navštívili žáci kvarty gymnázia a 4 studentky oboru veterinářství SOŠ vnitrozemí Chorvatska. Hlavním cílem bylo poznat oblast, kterou v minulosti obydlelo české obyvatelstvo. Pobyt se uskutečnil na základě spolupráce se školami v Daruvaru a Končenici, kde právě žije početná česká menšina.  Děti z těchto škol v červnu v minulém školním roce navštívily naše město. 

Učitelé a děti pro nás připravili velice bohatý a zajímavý program. Hned po příjezdu nás čekalo přijetí a vřelé přivítání v Českém domě v Daruvaru a prohlídka školy a města. Večer proběhlo setkání s dětmi a předání malých dárečků. V úterý jsme celý den poznávali hlavní město Chorvatska Záhřeb. Ve středu jsme v Končenici navštívili školu, kde si děti zasoutěžily v různých sportovních disciplinách. Na jednom z končenických statků se mohly potom svést na koni a také na kočáru taženém koňmi. Odpoledne jsme se seznámili s vesnicí  Ivanovo selo, kde žije nejvíce Čechů. Navštívili jsme také město Pakrac, ve kterém je zajímavé muzeum války v Jugoslávii. Den jsme ukončili skvělou večeří v restauraci na vrchu Omanovec nedaleko Daruvaru. Tam si také děti vyzkoušely střelbu z luku a šikovnost na horolezecké stěně. Poslední den dopoledne jsme opustili naše hostitele a vydali se na zpáteční cestu se zastávkou v přístavu Rijeka. Nechtěli jsme se rozloučit s Chorvatskem, aniž bychom viděli moře. Počasí ten den nepřálo a koupání nám nevyšlo, přesto jsme si přivezli mnoho krásných zážitků . 

Mgr. Markéta Lorenzová 

Mgr. Václava Votíková 

 Mgr. Jan Lavička