Menu Zavřeno

Naše studentka úspěšně absolvovala projekt Otevřená věda AV ČR 2022

V roce 2022 jsem se zúčastnila stáže v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky díky projektu Otevřená věda. Stáž probíhala ve formě spolupráce s Ing. Jánem Tarábkem, PhD. Od ledna do listopadu jsme se zabývali zkoumáním struktury a přeměny látek pomocí magnetické rezonance.  Zkoumali jsme například látky verdazyl a flavin, u kterých jsme určili jejich struktury a nejpravděpodobnější umístění nepárového elektronu v molekule radikálu. Tyto informace dále pomohou organickým chemikům, kteří tak mohou lépe pochopit průběh a výsledky organických reakcí, ve kterých se tyto radikály nacházejí.

Stáž byla zakončená dvoudenní vědeckou studentskou konferencí, která se konala v pavilonu Fyzikálního ústavu Solid 21 v Praze, kde jsem před odbornou porotou přednášela obsah mé stáže a její výsledky.

Kateřina Hauerová

studentka oktávy