Menu Zavřeno

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok bude zahájen ve pondělí 4. září 2023 od 8.00 v kmenových učebnách tříd. Třídní učitelé seznámí žáky s průběhem a organizačními záležitostmi nového školního roku včetně aktuálně platného rozvrhu.

V úterý 5. 9. 2022 proběhne výuka dle platného rozvrhu. 

V pátek 8. 9. 2023 proběhnou rodičovské schůzky pro zákonné zástupce žáků všech 1. ročníků: SOŠ od 14 hodin, G od 16 hodin.