Menu Zavřeno

Naše škola je zapojena do projektu: „Obědy do škol v Plzeňském kraji“

Cílem Programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách (v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů) ve věkové kategorii 2 až 26 let , tím, že bude poskytováno bezplatné školní stravování.