Menu Zavřeno

Cesta do Normandie a zpět

V neděli 15. září jsme okolo desáté hodiny večerní vyrazili z Plas směrem na Plzeň a dále na západ a brzy ráno jsme překročili hranici do Francie.

V Chartres nás upoutala velkolepá gotická katedrála Notre Dame, jejíž interiér je prosvícen barvami z několika desítek vitráží. Ve Vitró jsme měli možnost prohlédnout si historické jádro města. Mezi největší zajímavosti patří zejména středověký hrad a kostel sv. Martina. Poté jsme pokračovali k našemu prvnímu noclehu v hlavním městě Bretaně, v Rennes.

Nejznámějším poutním místem celé Francie je bezesporu Mont Saint Michel. Poprvé jsme jej zahlédli ještě v ranní mlze. Jedná se o mistrovské dílo středověké architektury. Na úpatí ostrova se nachází vesnička s velmi úzkými uličkami lemovanými krámky a restauracemi. Cesta až na špici ostrova k opatství sice byla poněkud fyzicky náročná, ale výhled z výšky asi 70 metrů nad mořem byl impozantní. Další zastávkou bylo město Caen, hlavní město Dolní Normandie. Toto historické město bylo za druhé světové války téměř zničeno, přesto se spoustu památek povedlo obnovit do původní podoby. Cílem druhého dne bylo město Bayeux s úžasnou a monumentální katedrálou, po jejíž prohlídce jsme si v místním muzeu prohlédli asi 70 metrů dlouhou tapisérii. Ta zobrazuje poslední zdařilou invazi do Anglie v roce 1066.

Třetí den byl zahájen připomínkou britských vojáků, kteří padli v bitvě o Normandii v roce 1944. Téma druhé světové války prostupovalo celým dnem. Na útesech nad Atlantickým oceánem jsme viděli pozůstatky německého obranného systému – Atlantického valu. V městečku Arromanches byli vidět poslední části provizorního přístavu Winston. Všude byl přítomen dech dějin, hrdinství a svobody. Vůně oceánu byla přítomna i v Honfleur, starém přístavním městě v ústí řeky Seiny. Den jsme zakončili v Etretatu – přímořském letovisku obklopeném vápencovými útesy.

Poslední den naší cesty jsme zahájili v Rouen. Dominantou je bohatě zdobená katedrála se třemi věžemi. Po prohlídce města jsme se vydali do Paříže. Eiffelova věž, Louvre, Montmartre. Tyto ikony Paříže nesměly na naší trase chybět. Celý den byl zakončen večerní projížďkou lodí po řece Seině. To byla pomyslná tečka za celým dnem i expedicí.

Jaroslav Bartůšek, septima

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána