O oboru
Na SOŠ se skypovalo

V rámci projektu Poznej a porovnej se studenti OA zúčastnili v listopadu tří skype-konferencí s přáteli z partnerské školy Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger v Regensburgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete v příloze.

Attachments:
Download this file (vikosos12.pdf)vikosos12.pdf[ ]371 Kb
 
Obor 63 41 M/02 Obchodní akademie Plasy

Poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání včetně dvou cizích jazyků a odborné vzdělání nutné pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v peněžnictví, tuzemském i zahraničním obchodě, v cestovním ruchu, ve státní i veřejné správě.

V průběhu studia jsou studenti vedeni k činnostem spojeným s nákupem, výrobou a prodejem, marketingem, finančním hospodařením podniku, jeho účetnictvím, statistikou, cenovou tvorbou, daňovou agendou, činnostem spojeným se získáváním a zpracováním informací, technikou cestovního ruchu, využíváním počítačů a kvalifikované sekretářské práci. Studenti mohou vykonat státní zkoušku ze psaní na stroji

Student tak získá ve škole všechny vědomosti a dovednosti nutné pro budoucí práci: má znalost dvou cizích jazyků (angličtina a němčina), dovede pracovat s počítačem a dobře se dokáže orientovat v problematice účetnictví a ekonomiky.

Od roku 2011 zavádíme v tomto oboru dvě zaměření:

Cestovní ruch, směřující k získání širších vědomostí a dovedností v oblasti organizace rekreačních pobyrů a turistických aktivit, rozšířený též o tématicky zaměřený anglický jazyk.
Počítače a grafika, jenž poskytne zájemcům rozšířenou výuku v oblasti ICT a je doplněn o elektronické zpracovávání grafiky.

Kromě toho se na škole samozřejmě vyučují i předměty všeobecné - český jazyk, dějepis, zeměpis, matematika …, takže náš student by měl být schopen v případě zájmu buď pokračovat ve studiu na téměř jakékoliv vysoké škole nebo se dobře uplatnit ve velice širokém spektru povolání vyžadujících středoškolské vzdělání.

Přijímací řízení:studenti jsou přijímáni na základě prospěchu ze základní školy, orientačně do průměru 1,8.